Przetarg na kanalizację rozstrzygnięty - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

 

przetarg1

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kanalizacji na osiedlu Za Polną. Roboty rozpoczną się wiosną tego roku. Kontrakt opiewa na 2.637.211,24 zł.
W drugim podejściu udało się znaleźć wykonawcę na budowę kanalizacji na osiedlu Za Polną w Białobrzegach. W pierwszym przetargu oferty wykonawców przekraczały wartość zarezerwowanych na ten cel środków finansowych. W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o dł. ponad 4 km. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej gmina rozpocznie prace nad budową i odbudową ulic na tym osiedlu. Jeszcze w styczniu ogłoszony zostanie przetarg (po raz trzeci - poprzednie oferty przekraczały znacznie zarezerwowane środki finansowe) na budowę kanalizacji w Suchej i modernizację oczyszczalni.

Przypomnijmy, Gmina Białobrzegi w ubiegłym roku pozyskała 15 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Suchej i Białobrzegach oraz modernizację oczyszczalni z ścieków w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II. 
Pod względem wartości finansowej będzie to największa w historii gminy inwestycja, która będzie realizowana w latach 2017-2020. 64% wartości zadania pochodzi z dotacji, reszta z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie. Wartość wszystkich prac szacowana jest na 28 mln zł brutto.
W ramach projektu planuje się budowę nowej sieci kanalizacji o łącznej długości 24,04 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 23,52 km oraz kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,52 km.
Umowa obejmuje kilka zadań: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu dla terenów inwestycyjnych objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną w Białobrzegach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ul. Polnej w Białobrzegach
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha
4. Budowa (modernizację) i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej.

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid