Co to jest twardość wody?

woda1 jpgTwardość wody to właściwość wynikająca z obecności w niej soli wapnia, magnezu i innych metali, a dokładnie – z ich stężenia. Wyróżniamy dwa rodzaje twardości: Przemijającą, zwaną też węglanową – czyli pochodzącą w szczególności od węglanów i wodorowęglanów wapnia i magnezu. Związki te są wytrącane z wody w czasie jej gotowania, przybierając formę osadu. Nieprzemijającą/trwałą, zwaną też niewęglanową, za którą odpowiedzialna jest obecność w wodzie siarczanów, azotanów, chlorków i innych rozpuszczalnych soli, głównie wapnia i magnezu. Te związki pozostają w wodzie nawet po jej przegotowaniu.Ogólna twardość wody jest sumą dwóch powyższych rodzajów twardości.

 

Twarda woda może zaszkodzić! Dlaczego?

Twardość wody wpływa na jej napięcie powierzchniowe, a im ono jest większe, tym trudniej zwilżać wszelkiego rodzaju powierzchnie – tak więc trudniej jest je czyścić. Jeśli masz twardą wodę, musisz używać więcej mydła i detergentów, co nie tylko szkodzi naturze i portfelowi, ale w dłuższym okresie także zdrowiu. Co więcej, osad, który wytrąca się podczas gotowania twardej wody, zamienia się w kamień, niszący wspomniane pralki i wyposażenie domowe.

Jak mierzymy twardość

Do określenia twardości wody używamy trzech różnych skal: stopni niemieckich (°n, °d lub °dH), stopni francuskich (°f lub °fH), stopni angielskich (°e), skali amerykańskiej (ppm – part per million), milivali na litr (mval/l) oraz milimoli na litr (mmol/l). Skale te są wzajemnie wymienne, istnieją kalulatory służące do przeliczania jednostek jednej skali na jednostki innej.

W skali niemieckiej, do której będzie odnosić się badanie o którym zaraz powiem, twardość wody kształtuje się następująco:
- Woda bardzo miękka : poniżej 5,6
- Woda miękka : 5,6 – 11,2
- Woda średnio-twarda : 11,2 – 19,6
- Woda twarda: 19,6 – 30,8
- Woda bardzo twarda: ponad 30,8

Typowa twardość wody użytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 °n.

Czy masz twardą wodę?

W 2010 roku firma Brita przeprowadziła badanie wody w domach Polaków. Przebadano około 500 mieszkań w 10 różnych miastach. Co wyszło? Otóż, zdecydowanie najtwardszą wodę mają mieszkańcy Gdańska – 22,48 °n. Potem „długo, długo nic” i w rankingu pojawiają się kolejne trzy miasta, ze średnio twardą wodą – Lublin (15,5), Poznań (14,42) i Wrocław (14,34), a także Warszawa (11,82) – tej ostatniej niewiele jednak brakuje do kategorii wody miękkiej. Z kolei Łódź (10,46) i Białystok (10,25) mogą pochwalić się już miękką wodą, ale na granicy twardości. Miękką wodę mają także małopolskie miasta: Kraków (7,78) i Zakopane (7,34). Bardzo miękka woda – zaledwie 4,52 °n – jest w Katowicach.

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid