Stacja uzdatniania wody

Stan techniczny sieci wodociągowej jest zróżnicowany. Istniejąca stacja uzdatniania wody stanowi podstawę centralnego wodociągu komunalnego zaopatrującego miasto i gminę Białobrzegi w wodę pitno-gospodarczą, zapewniając w pełni pokrycie potrzeb obecnych jak i perspektywicznych. Istniejąca stara sieć w centrum miasta jest sukcesywnie poddawana renowacji, czyszczona z osadów żelaza.

Sieć wodociągowa wykonana została z rur żeliwnych, PE i PCV, są to kanały o średnicach 315 mm, 200 mm, 160 mm, 100 mm, 90 mm. Ilość wody pobranej ze studni na stacji w 2018 r wynosi 1 041 341 tys. m3. W celu utrzymania dostawy wody na poziomie odpowiadającym aktualnym przepisom Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach dokonuje w ramach rutynowych działań bieżących napraw awarii, wyszukiwania wycieków oraz płukań odcinków sieci.

BezNazwy Panorama1

DSC 0001p DSC 0003p
DSC 0007p DSC 0011p
DSC 0015p DSC 0023p

 

Wyniki Badania wody:

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia 18 09 2019

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 16 08 2019

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 05 07 2019

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.06.2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 24 05 2019r.

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 26.04.2019r 

Sprawozdanie  z badnia HKL 9052 1 02118 2019.pdf SUW

Sprawozdanie z badań PBPSP2118P2019 z dnia 10.04.2019r. SUW

Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej z dnia 10 04 2019r SUW

Sprawozdanie z badania wody uzdatnionej z dnia 04 04 2019r SUW

Sprawozdanie z badania wody surowej z dnia 04 04 2019r

Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 13.03.2019r.

Sprawozdanie z badania wody z dnia 13.02.2019r.

Ocena jakości wody z dn 29.01.2019r.

Sprawozdanie z badania wody z dnia 29 01 2019r

Sprawozdanie z badania wody z dnia 20 12 2018r

Sprawozdanie z badania próbki wody do spożycia z dnia 15.11.2018r

Sprawozdanie nr 974 z dnia 10.10.2018

Sprawozdanie z badań HKL 9051 1 05958 2018

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 28 09 2018

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia 13 09 2018

Sprawozdanie z badań OL-LBW.6211.1978z 2018 z dnia 21 09 2018

Sprawozdanie z badania próbki wody 25 07 2018

 

 

logo starostwo swm logo mjwpu logo sanepid